Účetnictví, daně

V rámci poskytovaných služeb, souvisejících s krizovým řízením a optimalizací nákladové struktury našich zákazníků byla do naší společnosti začleněna divize Účetnictví, daně, která díky týmu odborníků poskytuje kvalitní služby v oblasti účetnictví a daní. Našimi klienty jsou soukromí podnikatelé, malé a střední firmy. Cílem divize Účetnictví, daně je poskytovat kompletní ekonomický servis v závislosti na potřebách a požadavcích klientů. Pracovní tým je tvořen specialisty na konkrétní oblasti podnikatelské činnosti: hotely a restaurace, cestovní ruch, vydavatelství a nakladatelství, stavebnictví, obchodní činnost, bytová družstva, neziskové organizace.

Služby v oblasti účetnictví a daňového poradenství

 • vedení podvojného a jednoduchého účetnictví
 • zpracování měsíčních účetních uzávěrek umožňujících průběžné sledování stavu majetku a výsledků podnikání
 • roční účetní závěrku
 • inventarizaci HIM, DHIM, závazků a pohledávek za dané účetní období
 • sestavení vnitropodnikových směrnic v návaznosti na ustanovení zákona o účetnictví
 • kompletní správa vozového parku
 • vedení mzdové agendy
 • zpracování ročního vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou
 • zpracování daňového přiznání k DPH včetně zákonem stanovené záznamní povinnosti
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob
 • zpracování daňového přiznání k silniční dani
 • poskytování informací o termínech a výši daňových povinností
 • zastoupení poplatníka při provádění kontrol finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnou

Dále nabízíme provádění auditu, tj. nezávislé posouzení věcné a formální správnosti účetní evidence a účetní závěrky renomovanou auditorskou společností.

Nabídka služeb v oblasti daňového poradenství zahrnuje:

 • odklad podání daňového přiznání
 • záruku správnosti údajů obsažených v daňovém přiznání
 • podávání výkladů k daňovým záležitostem, opatřených kulatým razítkem daňového poradce

Nabídka ostatních ekonomických služeb zahrnuje:

 • tržní oceňování podniku
 • finanční analýzu a ekonomické plánování
 • zprostředkování zdrojů financování

Kontakt: b.joskova@dfinance.cz

Nahoru Dolů


TOPlist